Owatonna Sabres

Fixtures

12:00 am

Owatonna vs. Prior Lake

Results

12:00 am

Owatonna vs. Rosemount

3 - 0

Prior Lake vs. Owatonna

2 - 1

Owatonna vs. St. Francis

6 - 1

Lake Region vs. Owatonna (@LRCS tourney)

1 - 0

Owatonna vs. Woodcrest (@LRCS tourney)

3 - 3

Owatonna vs. Fourth Baptist

1 - 2 in SO

Fourth Baptist vs. Owatonna (@SFCS touney)

0 - 2

Rosemount vs. Owatonna (@ SFCS tourney)

1 - 2

Owatonna vs. Chisago (@SFCS tourney)

2 - 2

Owatonna/Mankato vs. Chisago

3 - 2

Rosemount vs. Owatonna/Mankato