Faith-Foreston

Results

1 - 5

Faith-Foreston vs. Prior Lake (@GCBA tourney)